Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde

Afdeling van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV)

 Samen voor de bij, tegen bijensterfte: Bijenlint 

Jaarverslag  2015 2016 2017

Verslag ledenvergadering

 twitter facebook
Bijenstal
Wij zijn in de prijzen gevallen ! HUBO-cheque
Afgelopen december heeft de Hubo in Brummen een actie gehouden voor een drietal verenigingen uit Brummen die iets met dieren te maken hebben. En vandaag, 10 februari, hebben wij als Imkervereniging een tegoedbon van 136,00 in ontvangst mogen nemen !
Lees meer onder Nieuws


Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 Heerlijkheden
Blij verrast constateerden wij de grote opkomst bij deze nieuwjaarsbijeenkomst. Er heerste een gezellige sfeer. Na het uitwisselen van de vele goede wensen voor het nieuwe jaar ontving men een paar consumptiebonnen en werd een gezamenlijke toast uitgebracht.
Hierna nam Gert Mulder het woord en riep een personen bij die zich in de loop der jaren onderscheiden hebben door bij te dragen aan de groei van onze vereniging: behulpzaamheid bij opvang van nieuwe leden, educatie, vergroting van kennis van het imkeren, onderhoud van de bijentuin, het bijenlint enz. Hierna overhandigde Gert de bloemen voor de echtgenoten van de onderscheiden leden en ontvingen de betreffende leden een envelop met inhoud.
Ondertussen werden een aantal tafels gedekt en aangekleed met verschillende kleurrijke heerlijkheden. Alfred nam het woord door te melden dat de echtgenote van Gert Mulder, met hulp van Gert en enkele anderen, al deze heerlijkheden bereid heeft. Met applaus werden zij bedankt wenste Alfred ieder een smakelijke maaltijd toe.


Educatie 2017
Bekijk de foto's van het bezoek van leerlingen van de Pancratius school.

Lid worden van onze vereniging, iets voor U?
Voor de instandhouding van de bestuivende insecten is het van levensbelang dat er nieuwe leden bij komen. Daarom willen we actief leden gaan werven. Nu word je niet zomaar imker, maar dat hoeft ook niet. Door lid te worden van het  Imkersgilde ondersteun je onze club en kun je meehelpen aan alle activiteiten. Buiten bezig zijn is een gezonde activiteit en groepen rondleiden door de bijentuin is prima te leren. Zelf leer je dan ook de wilde bijen, hommels, zweefvliegen, sluipwespen en vlinders te herkennen. Aanmelden kan per
mail, maar u kunt ook elke 2de zaterdag van de maand langskomen bij de infokraam op de hoek van de ambachtstraat bij Paul Huurenkamp van 10 tot 14 uur. Komt u langs de bijenstal aan de Voorsterweg en is er een imker bezig, dan is het meestal ook mogelijk om even een kijkje te nemen. Het lidmaatschap kost €15 euro per jaar.

Imkersvereniging Brummen en het Imkersgilde 'De Biejenschoer'


Brummen en omgeving is een groen en bloemrijk gebied. Een rijk drachtgebied voor onze bijen. In onze gemeente zijn dan ook meerdere bijenhouders actief. Onze afdeling heeft ruim 26 leden die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Het Imkersgilde 'De Biejenschoer' heeft 34 leden, en er zijn 9 vrijwilligers die ons helpen met diverse aktiviteiten.

In december 2013 heeft het bestuur van de Brummense imkersvereniging het startsein kunnen geven voor de realisering van het educatie project dat we al enkele jaren aan het ontwikkelen zijn. De bijentuin aan de Voorsterweg 46 in Brummen staat hierin centraal. De steeds mooier wordende tuin is opgeluisterd met een insectenstad met honderden woningen voor insecten. Een wandelpad slingert door de boomgaard en een educatieve speurtocht voor jong en oud eindigt in een vertelhoek. Hier kunnen de resultaten van de speurtocht worden besproken.

Het bezoek van de leerlingen van de zeven Brummense basisscholen krijgt hierdoor meer inhoud. Vooral de informatie over solitaire bijen is verruimd. In de bijenstal is door een verbouwing veel veranderd. Er is een net toilet gemaakt, een ruimte voor de honingslinger, en een ruimte annex keuken gecreëerd als ontvangstruimte waar ook ongestoord educatie kan plaatsvinden.

Door de steun van verschillende fondsen, waaronder het RABOBANK COOPERATIE FONDS en het Prins Bernhard Cultuur Fonds, hebben wij armslag om onze activiteiten vol te houden. Met name het uitbreiden van het Bijenlint vinden we erg belangrijk. Voor het 4e jaar bewerken we diverse stukken gemeentegrond die bestemd zijn voor woningbouw. Met de deelname aan de actie 'NL DOET' van het Oranje Fonds kunnen we vrijwilligers mobiliseren die ons helpen met het zaaien en het poten. Het moet een visitekaartje van het bijenlint en de gemeente Brummen worden. Temeer omdat we pretenderen een groene gemeente te zijn. Meer bloemen voor meer bijen is ons motto, maar ook hommels, sluipwespen, vlinders en zweefvliegen profiteren van stuifmeel en nectar. Kortom, het zorgt voor een rijkere natuur.
Bijenzwerm