Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde

EducatieSchoolkinderen


Cursus Bijen-aaienBijen-aaien

Jaarlijks in de maand mei organiseert de Brummense Imkersvereniging de kennis- makingscursus bijen-aaien. Belangstellen- den kunnen op drie donderdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur voorlichting over imkeren krijgen. Tevens is er voldoende imkerskleding om samen in een bijenvolk te kijken en letterlijk de bijen te aaien.
Er zijn geen kosten aan verbonden. De kennismaking geeft vaak het laatste zetje om met imkeren te beginnen. Wij zorgen wel voor een mentor, maar geven zelf geen beginnerscursus. Afdeling Eerbeek en afdeling Zuphen geven wel een cursus imkeren voor beginners.


Educatie van schoolkinderenSchoolkinderen 2

De basisscholen in Brummen worden jaarlijks betrokken bij het imkeren door meestal groep 5 of 6 te bezoeken en voorlichting te geven. Er blijft een leskist achter op school die ze twee weken mogen gebruiken.
Zodra het weer gunstig is komen zij in de bijenstal een bijenvolk bekijken. Dit levert vaak boeiende ervaringen op omdat kinderen dan geheel onbevangen en spontaan reageren op het wonder van een levend bijenvolk.

Foto's voorlichting in de klas
Foto's voorlichting op de stal

Educatie  Schoolkinderen


Deelname aan landelijke open staldagenOpen staldag

Alle afdelingen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) zijn het tweede weekend van juli open voor het publiek. Op deze landelijke open dag wordt informatie gegeven over het doen en laten van de vereniging, de imkers en de bijen. U krijgt dan een rondleiding door de bijentuin. U kunt ons kunstwerk De Insectenstad van Oscar van Doorn bestuderen en mee doen met een testje: wat weet u van insecten? Er is een wespennest en een bijenkroeg te bewonderen. Natuurlijk is er gelegenheid om onder leiding van een imker een bijenvolk te bekijken. Indien mogelijk wordt er honing geslingerd, anders kunt u zien hoe we het doen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een waskaars te rollen en ze kunnen zelf een bijenhotel maken voor solitaire bijen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er zal honing te koop zijn en er is uitleg over het nut en de noodzaak van het aanleggen van een bijenlint.
Open staldag  Open staldag


Cursus korf-/mandvlechten en stoelmatten

Ieder jaar organiseert de Brummense imkersvereniging een cursus korf- en mandvlechten en stoelmatten. De cursus vindt plaats op 7 donderdagavonden in november en december in het clubgebouw van de korfbalvereniging. De data zijn in 2017 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november, en 7 december (reservedatum is 14 december). Leden van de Brummense imkersvereniging betalen geen cursusgeld. Wel moeten zij de materiaalkosten betalen. Die bedragen voor het korf- of mandvlechten € 10,-. Voor het stoelmatten € 15,- per stoel (grote stoelen kunnen meer kosten; wordt per geval bekeken). Koffie en thee zijn voor eigen rekening. Voor niet-leden zijn de deelnamekosten € 45,- plus materiaalkosten. In verband met de inkoop van de materialen is het noodzakelijk dat u zich tijdig opgeeft.

Opgaveformulier voor de cursus 
Fotoalbum vlechtcursus januari/maart 2013
Fotoalbum vlechtcursus najaar 2012
Strovlechten Vlechtcursus


Wekelijkse inloopavondenInloopavond

De inloopavonden vinden plaats op de donderdagavond van mei tot  september van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Er is dan begeleiding op de stal en gelegenheid tot bijpraten. Er worden wat onderhoudswerkzaamheden verricht en ook verse koffie en thee gezet. Alle zaken die met imkeren en clubactiviteiten te maken hebben worden besproken. Er is gelegenheid om onder begeleiding een bijenvolk van de club te verzorgen. Nieuwe imkers krijgen een aflegger of veger. Voor individuele begeleiding kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.
Bloemen