Project Nl-Doet

Het beheer van een lap gemeentegrond aan het Pirikstraatje voor een periode van 10 jaar. Nl-Doet wordt uitgevoerd door vrijwilligers die bestuivende insecten een warm hart toedragen en van de natuur houden. Zie ook Oranje Fonds en  Nldoet

Pirikstraatje

Een tweede perceel gemeentegrond ligt aan het Pirikstraatje. Een flinke lap grond met een gevarieerde natuurlijke begroeiing. Het is omzoomd door Meidoornhagen. Dankzij  “Stichting Landschapbeheer Gelderland”  konden we 200 vuilbomen aanplanten. Het onderhoud bestaat uit het klepelen van de biomassa en opruimen. Dit gebeurt in de lente als onderdeel van het vrijwilligersproject NL-DOET.  Het Oranjefonds NL-DOET ondersteunt dit met een financiële bijdrage.
Zoeken naar nectar