Beëindigde Projecten

De imkersvereniging was in juni 2014 genomineerd om mee te doen met het Rabobank Coöperatiefonds. Leden van de Rabobank konden een stem uitbrengen voor een van de genomineerde projecten in Brummen.

Project Uit de Weerd

Familie Uit de Weerd heeft een deel van zijn grond gelegen aan het Halsepad beschikbaar gesteld om in te zaaien met insect-vriendelijke planten. Hiervoor is een perk aangelegd en ingezaaid. Ook is er een insectenhotel en een informatiepaneel geplaatst.
Insectenhotel
Insectenhotel

Project Bloemenweide

Paardenweide wordt bijenweide

In 2002 viel ons honderd jarig bestaan samen met de opening van de nieuwe bijenstal aan de Voorsterweg  “De Biejen Schoer”Grenzend aan de stal bevond zich een ponyweide. Na deelname aan een project van “Stichting Landschapbeheer Gelderland”  kregen  we de mogelijkheid de paardenweide te veranderen in een bijenweide. De aanleg is nu voltooid, maar behoeft jaarlijks veel onderhoud.  De Gemeente stond en staat ook positief ten opzichte van de bijenwereld, wat resulteerde in het beschikbaar stellen van gronden en het afsluiten van een convenant. Hierin belooft de gemeente zich positief op te stellen voor bestuivende insecten. 

  Tekenen van het convenant met de Gemeente
Teken van het convenant
Bloem 1Bloem 2Bloem 3Bloem 4