Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde de Biejenschoer


Educatie


Cursus Bijen-aaien

Jaarlijks in de maand mei organiseert de Brummense Imkersvereniging de kennismakingscursus bijen-aaien. Belangstellenden kunnen op drie donderdagen van 19.00 tot 21.00 uur voorlichting over imkeren krijgen. Tevens is er voldoende imkerskleding om samen in een bijenvolk te kijken en letterlijk de bijen te aaien. Er zijn geen kosten aan verbonden. De kennismaking geeft vaak het laatste zetje om met imkeren te beginnen.

Bijen-aaien

Wij zorgen wel voor een mentor, maar geven zelf geen beginnerscursus. Afdeling Eerbeek en afdeling Zuphen geven wel een cursus imkeren voor beginners.Educatie van schoolkinderen

De basisscholen in Brummen worden jaarlijks betrokken bij het imkeren door meestal groep 5 of 6 te bezoeken en voorlichting te geven. Er blijft een leskist achter op school die ze twee weken mogen gebruiken.
Zodra het weer gunstig is komen zij in de bijenstal een bijenvolk bekijken. Dit levert vaak boeiende ervaringen op omdat kinderen dan geheel onbevangen en spontaan reageren op het wonder van een levend bijenvolk.

Foto's voorlichting in de klas
Foto's voorlichting op de stal


Schoolkinderen 2
EducatieSchoolkinderenDeelname aan landelijke open staldagen

Alle afdelingen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) zijn het tweede weekend van juli open voor het publiek. Op deze landelijke open dag wordt informatie gegeven over het doen en laten van de vereniging, de imkers en de bijen. U krijgt dan een rondleiding door de bijentuin. U kunt ons kunstwerk De Insectenstad van Oscar van Doorn bestuderen en mee doen met een testje: wat weet u van insecten? Er is een wespennest en een bijenkroeg te bewonderen.
Natuurlijk is er gelegenheid om onder leiding van een imker een bijenvolk te bekijken. Indien mogelijk wordt er honing geslingerd, anders kunt u zien hoe we het doen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een waskaars te rollen en ze kunnen zelf een bijenhotel maken voor solitaire bijen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er zal honing te koop zijn en er is uitleg over het nut en de noodzaak van het aanleggen van een bijenlint.Open staldag
Open staldagOpen staldag


Cursus korf-/mandvlechten en stoelmatten

Ieder jaar organiseert de Brummense imkersvereniging cursussen korf- en mandvlechten en stoelmatten:
- Vlechten van een mand of korf met roggestro
- Matten van een stoelzitting met biezen
- Matten van een stoel met webbing

De cursussen vinden plaats op 7 donderdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur in het clubgebouw van de korfbalvereniging Melynas. De data in 2019 zijn 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, en 12 december (reservedatum is 19 december).

De deelnamekosten bedragen 55. Materiaalkosten zijn afhankelijk van uw keus voor mand-/ korf vlechten (15,-) of stoelmatten (20 voor een normale stoel). Een kop koffie of thee per cursusavond is bij de prijs inbegrepen.
In verband met de inkoop van materialen is het fijn als u zich opgeeft vr 20 oktober a.s.

Opgaveformulier voor de cursus 
Fotoalbum vlechtcursus januari/maart 2013
Fotoalbum vlechtcursus najaar 2012

StrovlechtenVlechtcursus


Wekelijkse inloopavonden

De inloopavonden vinden plaats op de donderdagavond van mei tot  september van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Er is dan begeleiding op de stal en gelegenheid tot bijpraten. Er worden wat onderhoudswerkzaamheden verricht en ook verse koffie en thee gezet. Alle zaken die met imkeren en clubactiviteiten te maken hebben worden besproken. Er is gelegenheid om onder begeleiding een bijenvolk van de club te verzorgen. Nieuwe imkers krijgen een aflegger of veger. Voor individuele begeleiding kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.


Inloopavond
Bloemen