Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde de Biejenschoer


Project Natuurbewust Brummen

Bijenlint Brummens ‘groene visitekaartje’

Een lint van bloemen door de stad of het dorp om bijen van voedsel te voorzien. Het idee is bekend uit Zutphen – de campagne Zutphen Bijenstad – en in meer plaatsen zijn ze ermee begonnen, zoals in Deventer. Ook in Brummen wordt gewerkt aan een bijenlint. Lees het artikel in de Stentor van 17 februari 2015

Bloemen voor Bijen.

De gemeente heeft het boek 'bloemen voor bijen' aangekocht en bied het aan als relatiegeschenk.

Vergroten Areaal bloeiende planten.

De gemeente biedt voor woningbouw aangekochte gronden aan voor inzaaien van drachtplanten en bloemrijk grasland. Voor deze activiteit is € 1000 beschikbaar.

Aanplant Botanische Bolgewassen.

Voor de aanplant van botanische bolgewassen is ook € 1000 beschikbaar. De bollen zijn inmiddels gepoot, zie het verslag hieronder.

Bloemenweide voor insecten en vogelsNL-Doet

Bloeiende bloemen in grasland; dat is het plan, en het gaat gebeuren op drie locaties in Brummen. Op de hoek van de Mercurius Voorsterweg en Becksonstraat gaat de imkersvereninging een zaadmix met 37 plantensoorten zaaien. Zo ook rond het reclamebord op de hoek van de Zutphensestraat en het Stroomdal en de baron van Sytsemastraat op de voormalige volkstuinen. Hier word slechts een stuk van het geheel ingezaaid. Dit gebeurt om te zien hoe het gaat in de wijk. Het onderhoud blijft beperkt tot het klepelen van de overblijfselen in het vroege voorjaar. Dit wordt gedaan ten tijde van de vrijwilligersdagen van NL–DOET, gesponsord door het Oranjefonds. Het bloemenmengsel heeft drie jaar nodig om tot volle wasdom te komen. Dit betekent dat er twee en driejarige planten in staan. Het geheel word mogelijk gemaakt door

     Natuurbewust Brummen   

Insecten zorgen voor het bestuiven van de bloemen. De zaden worden weer gegeten door de vogels. Ook een veldmuis lust de zaden  wel en is op zijn beurt het haasje als een uil hem kan verschalken.

Bij op bloem