Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde de Biejenschoer


Beëindigde Projecten

Project Nl-Doet

Nl-Doet wordt uitgevoerd door vrijwilligers die bestuivende insecten een warm hart toedragen en van de natuur houden. Zie ook Oranje Fonds en  Nldoet

Pirikstraatje Het beheer van een lap gemeentegrond aan het Pirikstraatje voor een periode van 10 jaar. Een flinke lap grond met een gevarieerde natuurlijke begroeiing. Het is omzoomd door Meidoornhagen. Dankzij Stichting Landschapbeheer Gelderland konden we 200 vuilbomen aanplanten. Het onderhoud bestaat uit het klepelen van de biomassa en opruimen. Dit gebeurt in de lente als onderdeel van het vrijwilligersproject NL-DOET. Het Oranjefonds NL-DOET ondersteunt dit met een financiële bijdrage.


Project Botanische bolgewassen

Project Botanische Bolgewassen

De imkersvereniging heeft in het kader van Natuur Bewust Brummen ook een project bedacht om samen met Wijkraad, school of buurt, botanische bolgewassen aan te planten in de woonomgeving. Dit is in het najaar van 2012 uitgevoerd.

Soep met bloembollen, dat was de uitnodiging voor vijf deelnemers die gereageerd hadden op de oproep om hun omgeving op te vrolijken met gemengde  botanische bloembollen. De botanische bollen hebben de eigenschap dat ze zich gemakkelijk  handhaven en ook verspreiden. Dat is een gunstig gegeven voor bijen en hommels die in het voorjaar opzoek zijn naar vers stuifmeel en een slokje nectar. Door mee te doen aan de actie NATUUR BEWUST BRUMMEN konden de imkers nu voor duizend euro 16.000 bloembollen uitdelen. Ronald Zijlstra uit de Werfakker ging met zijn buren bollen aanplanten langs een stuk van de spoorlijn in Eerbeek. Caroline Korte deed dit samen met de wijkraad in de Oranjebuurt. Truus Stein van de wijkraad Rhienderen, ging de buitenrand van de rotonde Zutphensestraat/Stroombroek inplanten met alleen botanische krokussen. Aan de Akkergeelster werden weer gemengde bollen gepoot door Gert MulderMathijs Kolenberg, die ook hulp kreeg van bewoners van het Philadelphia huis. Het vijfde rad aan de wagen was de imkersvereniging die de bollen als water naar de zee droeg en dicht bij de bijen ging aanplanten. Na het eten van groentesoep met ballen werden de bollen verdeeld. Het is de tweede dat het plantenbestand van de bijenweide een uitbreiding kreeg. Eerst heeft Gert Mulder van Gert Mulder Auto's de bijen al in de bloemetjes gezet. Hij heeft lege plekken langs het hek en op de parkeerplaats aangevuld met nieuwe planten. Zijn sponsoring was zo royaal dat we ook nog een partij bloembollen konden aankopen. Ze zijn niet biologisch maar zodanig gemanipuleerd dat we er mee kunnen lezen en schrijven. Dus we moeten in het veurjoar maar eens kijken welke kleur ze bekennen. Bekijk de foto's en filmpje van Landschapsbeheer Gelderland


De imkersvereniging was in juni 2014 genomineerd om mee te doen met het Rabobank Coöperatiefonds. Leden van de Rabobank konden een stem uitbrengen voor een van de genomineerde projecten in Brummen.

Bekijk de video


Insectenhotel
Insectenhotel

Project Uit de Weerd

Familie Uit de Weerd heeft een deel van zijn grond gelegen aan het Halsepad beschikbaar gesteld om in te zaaien met insect-vriendelijke planten. Hiervoor is een perk aangelegd en ingezaaid.

Ook is er een insectenhotel en een informatiepaneel geplaatst.


Teken van het convenant
Tekenen van het convenant
met de Gemeente

Project Bloemenweide

Paardenweide wordt bijenweide

In 2002 viel ons honderd jarig bestaan samen met de opening van de nieuwe bijenstal aan de Voorsterweg “De Biejen Schoer”. Grenzend aan de stal bevond zich een ponyweide. Na deelname aan een project van “Stichting Landschapbeheer Gelderland” kregen we de mogelijkheid de paardenweide te veranderen in een bijenweide. De aanleg is nu voltooid, maar behoeft jaarlijks veel onderhoud.

De Gemeente stond en staat ook positief ten opzichte van de bijenwereld, wat resulteerde in het beschikbaar stellen van gronden en het afsluiten van een convenant. Hierin belooft de gemeente zich positief op te stellen voor bestuivende insecten.


Bloemen