Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde de Biejenschoer


Plantengids

Plantengids

Nieuw: drachtplantenboek van onze vereniging!

In het kader van het project ‘Bee Blie in Brummen’ heeft onze    imkersvereniging een bijzonder boekje uitgebracht, getiteld ‘Bloemen voor bijen’. Het bevat 250(!) foto’s van drachtplanten en een schat van informatie over bijen en bijenplanten. Wilt u uw tuin omtoveren in een paradijs voor bijen, vlinders en andere bestuivende insecten dan is dit boekje een onmisbaar hulpmidddel.  

'Bloemen voor bijen'

Elke tuin, elk balkon, gemeenteperk, boerenerf of industrieterrein kan een restaurant voor bijen worden.

Dat is de boodschap van het onlangs door Imkersvereniging Brummen e.o. uitgegeven drachtplantenboekje. Het bevat de foto’s en bijzonderheden van 240 Nederlandse drachtplanten: bomen, struiken, tuinplanten en wilde bloemen, gegroepeerd naar bloeiseizoen.

Geen Latijnse namen, vrijwel geen namen van plantenvariëteiten, alleen de gewone Nederlandse soortnamen, de maanden waarin de soort bloeit en hoe hoog hij wordt. De kleur en de vorm blijken overduidelijk uit de goede foto’s. De indeling van die afbeeldingen op seizoen plus steeds de vermelding of het hier om een vaste plant, een boom, een heester, een een- of tweejarige wilde plant gaat, doen de rest. Een pluim voor de vormgever die dat ‘etiket’, via handige toepassing van verschillende letterkleuren en –groottes, nog eens onderstreept heeft! Een plantennamenlijst is daarmee overbodig en ontbreekt dan ook achter in het boek.

Maar Bloemen voor bijen biedt meer: acht maal een (uiteraard groene) pagina tekst die in een paar woorden duidelijk maakt waarom al die planten zo belangrijk zijn; hoe ze kunnen worden toegepast; waarom bijen niet ‘eng’ zijn;  wat zo’n imker eigenlijk doet. Daarmee is het boek niet alleen geschikt voor een bijenhouder die zijn plantenkennis wil aanvullen, maar vooral voor de klein-  of grootgrondbezitter die honing- en wilde bijen en andere nectarzoekers welgezind is en op eenvoudige manier de biodiversiteit in tuin of in openbaar groen wil vergroten.

Een kleine greep uit de tips-met-verklaring die de imkers John Bouwmeester en Henk Rozie en Ria Dubbeldam van GAW Ontwerp en Communicatie in deze groene pagina’s verwerkten. Ze vallen op door hun eenvoud en de praktische bruikbaarheid. Voor bijvriendelijke tuiniers luidt de boodschap: plant veel van hetzelfde, met lange bloei, vooral in voorjaar en nazomer, en vergeet de erfafscheiding niet. Voor angstige (groot)ouders is het advies: niet op blote voeten laten lopen door een wei met klaver. Voor de gemeente: plant enkelbloemige afrikaantjes in de bloembakken, berberis, sneeuwbes of ganzerik (Potentilla fruticosa) in de perken, leg hagen aan met kornoelje of vuilboom. De uitsmijter voor iedereen tenslotte is: ga imkeren.

'Bloemen voor bijen, u kunt bijdragen aan een betere bijenstand in uw tuin'. Tekst: Ria Dubbeldam, John Bouwmeester en Henk Rozie. Fotografie John Bouwmeester. Vormgeving Miek Saaltink. Uitgegeven door Imkersvereniging Brummen e.o. oktober 2011.

Verkrijgbaar bij Imkersvereniging Brummen, e-mail: besteldatboek@live.nl

Bron:  Maandblad "Bijenhouden"

U kunt het informatieve drachtplanten en bijenboek bestellen door € 5.00 (inclusief verzend en afhandelingskosten) over te maken op bankrekeningnummer NL11RABO0134566114 t.n.v. Imkersvereniging Brummen. Met vermelding van het bezorgadres.

Bloemen