Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde de Biejenschoer


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers verzamelen Aan het werk Koffie

Al onze activiteiten kunnen alleen plaats vinden dankzij de inzet van veel leden die de ruggengraat van de vereniging vormen. Ook mogen we ons gelukkig prijzen met vier mensen die geen lid zijn van de club maar wel elke maand mee werken om de bijentuin in stand te houden. Hulde voor de inzet van iedereen.

Het onderhoud gebeurt maandelijks in het 4de weekend op vrijdag- en zaterdagmorgen vanaf 10 uur.

Bijenzwerm