Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde


Afdeling van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV)


   Teken petitie: Bescherm onze bijen ! Bijenlint

Jaarverslag  2015 2016 2017
Verslag ledenvergadering
Verslag bestuursvergadering
 twitter facebook
Bijenstal
Vlechtcursus 2018
Vlechtcursus Zoals inmiddels een traditie is geworden hebben wij ook dit jaar weer een vlechtcursus georganiseerd. Er is een mooi aantal inschrijvingen ontvangen voor het vlechten van manden en het biezen van de nodige stoelen.
Naast een aantal deelnemers die voor het eerst hun vlechtvaardigheden gaan proberen zijn er natuurlijk ook weer een aantal trouwe stoelenmatters die al dan niet hun klus van het voorgaande jaar weer oppakken.
Bekijk de foto's.

Najaarsschoonmaak
Najaarsschoonmaak Ook dit jaar was er in november weer een schoonmaakactie gepland. De opkomst was bemoedigend net als het weer. Eerst wat opruimwerk buiten de stal, dakgoten uitscheppen, nog wat blad opruimen en de strook achter de stal opschonen. Het plan is om in deze strook wat nieuwe (dracht-)aanplant te zetten.
Binnen in de stal zijn de ramen en de vloer onderhanden genomen. Zelfs de bijenkasten van Alfred konden niet aan zijn schoonmaakijver ontsnappen.
Halverwege de ochtend was en ruimte voor een koffiemomentje.
Bekijk de foto's.

Lid worden van onze vereniging, iets voor U?
Voor de instandhouding van de bestuivende insecten is het van levensbelang dat er nieuwe leden bij komen. Daarom willen we actief leden gaan werven. Nu word je niet zomaar imker, maar dat hoeft ook niet. Door lid te worden van het  Imkersgilde ondersteun je onze club en kun je meehelpen aan alle activiteiten. Buiten bezig zijn is een gezonde activiteit en groepen rondleiden door de bijentuin is prima te leren. Zelf leer je dan ook de wilde bijen, hommels, zweefvliegen, sluipwespen en vlinders te herkennen. Aanmelden kan per
mail, maar u kunt ook elke 2de zaterdag van de maand langskomen bij de infokraam op de hoek van de ambachtstraat bij Paul Huurenkamp van 10 tot 14 uur. Komt u langs de bijenstal aan de Voorsterweg en is er een imker bezig, dan is het meestal ook mogelijk om even een kijkje te nemen. Het lidmaatschap kost €20,00 per jaar.

Imkersvereniging Brummen en het Imkersgilde 'De Biejenschoer'


Brummen en omgeving is een groen en bloemrijk gebied. Een rijk drachtgebied voor onze bijen. In onze gemeente zijn dan ook meerdere bijenhouders actief. Onze afdeling heeft ruim 26 leden die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Het Imkersgilde 'De Biejenschoer' heeft 34 leden, en er zijn 9 vrijwilligers die ons helpen met diverse aktiviteiten.

In december 2013 heeft het bestuur van de Brummense imkersvereniging het startsein kunnen geven voor de realisering van het educatie project dat we al enkele jaren aan het ontwikkelen zijn. De bijentuin aan de Voorsterweg 46 in Brummen staat hierin centraal. De steeds mooier wordende tuin is opgeluisterd met een insectenstad met honderden woningen voor insecten. Een wandelpad slingert door de boomgaard en een educatieve speurtocht voor jong en oud eindigt in een vertelhoek. Hier kunnen de resultaten van de speurtocht worden besproken.

Het bezoek van de leerlingen van de zeven Brummense basisscholen krijgt hierdoor meer inhoud. Vooral de informatie over solitaire bijen is verruimd. In de bijenstal is door een verbouwing veel veranderd. Er is een net toilet gemaakt, een ruimte voor de honingslinger, en een ruimte annex keuken gecreëerd als ontvangstruimte waar ook ongestoord educatie kan plaatsvinden.

Door de steun van verschillende fondsen, waaronder het RABOBANK COOPERATIE FONDS en het Prins Bernhard Cultuur Fonds, hebben wij armslag om onze activiteiten vol te houden. Met name het uitbreiden van het Bijenlint vinden we erg belangrijk. Voor het 4e jaar bewerken we diverse stukken gemeentegrond die bestemd zijn voor woningbouw. Met de deelname aan de actie 'NL DOET' van het Oranje Fonds kunnen we vrijwilligers mobiliseren die ons helpen met het zaaien en het poten. Het moet een visitekaartje van het bijenlint en de gemeente Brummen worden. Temeer omdat we pretenderen een groene gemeente te zijn. Meer bloemen voor meer bijen is ons motto, maar ook hommels, sluipwespen, vlinders en zweefvliegen profiteren van stuifmeel en nectar. Kortom, het zorgt voor een rijkere natuur.
Bijenzwerm