Wat doet de vereniging?

Onze enthousiaste imkers geven graag voorlichting over bijen. Wij doen dat door educatie te verzorgen op scholen, markten en bij onze bijenstal aan de Voorterweg. Beginnende imkers helpen we bij het houden van bijen. Wij adviseren u graag over wespen en hoornaars in uw tuin, en over wat je in je eigen tuin kunt doen voor een leefbare omgeving voor onze bestuivers.

Meerdere dagen per jaar houden wij open-stal-middagen waar iedereen welkom is. Dan worden lezingen en demonstraties gegeven, en geven we rondleidingen door onze tuin. Houd onze website en lokale kranten in de gaten voor de exacte data.

Aan de Voorsterweg in Brummen hebben wij onze eigen bijenstal. Hier kunnen leden gebruik maken van de gezamenlijke middelen, zoals een honingslinger, wasstoomsmelter en een raatpers. Ook kan er tegen een geringe betaling een bijenkast/kasten in de stal staan.

Wilt u zelf gaan imkeren en bijenhouden? Dit is een geweldige hobby die door iedereen uitgeoefend kan worden. Geen plek voor een kast? Onze stal biedt een perfecte plek. Nieuwe leden worden op weg geholpen en door ervaren imkers begeleid. Het is aan te raden om in het eerste seizoen een beginnerscursus bijenhouden te volgen. Deze worden elk jaar in de buurt gegeven.

Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Leden van de Imkersvereniging Brummen zijn aangesloten bij de NBV. Lidmaatschap kost €80,- per jaar waarvan €20,- wordt afgedragen aan onze vereniging. De leden ontvangen dan het maandblad ‘Bijenhouden’ van de NBV .

 

Imkersvereniging Brummen en het Imkersgilde ‘De Biejenschoer’

Ons Imkersgilde
Voor wie niet lid wil worden van de imkersvereniging maar wel gebruik wil maken van de bijenstal bestaat de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding lid te worden van het Imkersgilde “De Biejenschoer”
Leden van het Imkersgilde ‘De Biejenschoer’ betalen €20,- per jaar
Donateur worden?
Heeft u geen belangstelling om zelf bijen te gaan houden, maar draagt u de natuur en ons werk aan de biodiversiteit een warm hart toe, dan kunt u ook donateur worden van de vereniging.
Voor een zelf te kiezen bedrag van tenminste €5,- per jaar steunt u al het belangrijke werk van de vereniging.
Meer informatie
Neem gerust contact met ons op! Dat gaat het makkelijkst door een e-mail te sturen naar:
secretaris@imkersverenigingbrummen.nl

Nieuws